logo

Bedrijfsgegevens

Zen Fly B.V.
Polderlaan 23A
3074MA Rotterdam
+31887997100
info@zenfly.nl


Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij echter niet verplicht om de doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of te onderzoeken op omstandigheden die wijzen op onrechtmatige activiteiten. Verplichtingen om informatie te verwijderen of te blokkeren in overeenstemming met algemene wetgeving blijven onverlet. Aansprakelijkheid met betrekking tot deze kwestie is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat er kennis is van een specifieke schending van de wet. Indien wij op de hoogte zijn van dergelijke schendingen van de wet, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden waarover wij geen controle hebben over de inhoud ervan. Daarom kunnen wij geen garantie bieden voor deze externe inhoud. De respectievelijke provider of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen op het moment van koppelen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij op de hoogte worden gesteld van overtredingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.Auteursrecht

De door de pagina-eigenaren gecreëerde en gebruikte inhoud en werken op deze pagina's vallen onder het Duitse auteursrecht. Het reproduceren, bewerken, verspreiden en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de eigenaar is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder worden inhoud van derden als zodanig gemarkeerd. Als u desondanks op een auteursrechtinbreuk stuit, verzoeken wij u om ons daarover te informeren. Bij het bekend worden van dergelijke inbreuken zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.Privacybescherming

Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover er op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis, indien mogelijk. Deze gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingsrisico's met zich mee kan brengen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van de contactgegevens die gepubliceerd zijn in het kader van de informatieplicht door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk tegengesproken. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam-mails.Bronnen van afbeeldingen / Auteursrechtelijke vermelding

Op onze website worden rechtenvrije afbeeldingen van Pexels gebruikt.